My Ardor English

Un equip editorial d’experts d’Oxford University Press, la màxima autoritat mundial de la llengua anglesa, ha originalment desenvolupat My Ardor English. Amb My Ardor English, l’alumne comença a comunicar-se immediatament de manera més efectiva, independentment del seu nivell d’anglès.

PROGRAMA EDUCATIU

El nostre curs complet en línia en quatre passos senzills:

ESTRUCTURA

El curs consta de 12 nivells estructurats segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Comença amb l’A1 (principiant) i arriba fins el C1 (avançat)

L’idioma de referència del curs és el castellà, però també pot seguir-se en anglès o amb suport de diverses llengües d’instrucció: català, portuguès, italià, francès, alemany, turc, xinès, japonès o coreà.

Per veure les equivalències de My Ardor English amb exàmens internacionals com ara el TOEIC® i el IELTS, fes clic aquí.

Els nivells de l’1 al 10 (A1-B2) proporcionen una base sòlida de gramàtica i vocabulari, i permeten desenvolupar les quatre habilitats lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. Els nivells 11 i 12 (C1) se centren en les habilitats i la comunicació necessàries per a l’alumne en el seu entorn professional.

METODOLOGIA

La bona adquisició d’un idioma depèn de quatre factors clau: motivació, continguts de qualitat, metodologia provada i ensenyament efectiu. My Ardor English ofereix contingut de qualitat excel·lent que enganxa i entreté l’alumne, i el motiva a estudiar.

La seva metodologia i la seva estructura, clara i intuïtiva, han estat originalment creades per experts en l’ensenyament de l’anglès d’Oxford University Press i proporcionen l’itinerari pedagògic perfecte perquè l’alumne compleixi els seus objectius.

El tutor i la professora virtual proporcionen suport addicional al llarg del procés de formació, milloren la implicació de l’alumne i fan que assoleixi els seus objectius.

El fil conductor de cada unitat és un vídeo d’alta qualitat en què es presenten exemples de gramàtica i vocabulari en contextos reals i quotidians d’una manera divertida i entretinguda que motiva a l’alumne.

Gràcies a les diverses activitats interactives, My Ardor English proporciona a l’alumne el llenguatge i les habilitats necessàries per comunicar-se en anglès d’una manera efectiva.

RECURSOS

A més dels continguts propis del curs, l’alumne disposa de recursos i eines imprescindibles en l’aprenentatge de l’idioma.

Annabel, the My Oxford English virtual teacher

Professora Virtual

L’Annabel, la professora virtual, introdueix el tema de cada unitat, guia l’alumne per les activitats i dóna explicacions sobre gramàtica i vocabulari, a més de proporcionar pautes de pronunciació.

My Oxford English's integrated voice recording system

SISTEMA INTEGRAT DE GRAVACIÓ DE VEU

Gràcies a un ampli ventall d’activitats orals en les quals s’utilitza el sistema integrat de gravació de veu, l’alumne parla anglès en diverses ocasions al llarg de tot el curs. Un element clau en la metodologia de My Ardor English són les converses simulades, en les quals l’alumne interacciona amb els personatges del vídeo i pot practicar tot el que ha après en la unitat. L’alumne pot practicar la pronunciació en profunditat gravant-se la veu i comparant-la amb la d’un nadiu anglès.

Oxford's Oxford Study Dictionary

DICCIONARI I GRAMMAR BANK

L’alumne també disposa de dues valuoses eines integrades en la plataforma de My Ardor English: un diccionari Oxford en línia amb àudios amb la pronunciació britànica i l’americana, i el Grammar Bank, un compendi gramatical que conté teoria i exemples de tots els nivells del curs.

Campus

L’alumne té accés il·limitat al Campus My Ardor English, un entorn d’aprenentatge informal que permet aprendre anglès a partir de diversos contextos. Al Campus, l’alumne consolida i reforça el que ha après en el curs, part essencial per a la bona adquisició d’una llengua. El Campus ofereix a l’alumne hores extra de pràctica en forma de jocs, concursos, articles sobre temes d’actualitat i viatges, i activitats de gramàtica i vocabulari.

My Oxford English's ebooks collection

eBooks

A més, el Campus disposa d’una biblioteca de més de 50 eBooks, lectures graduades d’Oxford adaptades als nivells del curs, que reforcen la comprensió lectora i augmenten el vocabulari.